Uniwersalny inhibitor kwasu (ETI-916)

Nowatorski inhibitor korozji EnvTech umożliwia czyszczenie stali węglowej, a nawet mosiądzu lub miedzi za pomocą roztworów kwasu azotowego. Czyszczenie kwasem azotowym jest szybkie i skuteczne w temperaturze otoczenia (nie wymaga ogrzewania). Czyszczenie po stronie wodnej (lub końcowe czyszczenie strony procesowej) za pomocą uniwersalnego inhibitora kwasu (ETI-916) w połączeniu z kwasem azotowym pozostawi nawet trudny w czyszczeniu sprzęt (na przykład ścianki przestrzeni rurowej wymiennika grafitowego) wystarczająco czyste, by sprostały najbardziej rygorystycznym metodom kontroli.

Chroni całkowicie powierzchnie metalowe, umożliwiając kwasowi azotowemu (lub innemu) agresywne rozpuszczanie produktów korozji i innych osadów kamienia. Jest skuteczny w przypadku każdego kwasu, w tym HNO3, HF, HCl, H2SO4, H3PO4, cytrynowego, mrówkowego, a nawet mieszanin HNO3 / HF (przy zachowaniu dopuszczalnych stężeń).