O nas / Przewaga dzięki naszym procesom

Roztwór ETI Cleaning & Gas-Freeing Solution zawiera silny środek buforowy, spełniający wymagania dotyczące ochrony stali nierdzewnej  austenitycznej podczas zatrzymania. 

Produkty konkurencyjne zawierają aminy. Aminy są substancją słabo buforującą w przypadku neutralizacji kwasów politionowych (H2SXO6).  Nasz roztwór buforowy jest bezpieczny dla wszystkich typów stali.

Roztwór ETI Cleaning & Gas-Freeing Solution pozostawia urządzenia bez benzenu, pirosiarczków i w 100% bez szkodliwych gazów (ZERO dla DGW (LEL), LZG (VOC), H2S).

ETI-927 EcoSolvent znacząco poprawia usuwanie gudronu, asfaltenów, depozytów koksu, oraz ciężkich i aromatycznych węglowodorów.

Roztwór ETI Cleaning & Gas-Freeing Solution został stworzony ze szczególnym uwzględnieniem by nie tworzyć stałej emulsji.

Środki powierzchniowo czynne zawarte w roztworze ETI Cleaning & Gas-Freeing Solution zachowują się jak demulgator w momencie dłuższego braku cyrkulacji (np. w zbiorniku zrzutowym).

Roztwór ETI Cleaning and Gas-Freeing Solution może zawierć środek chelatujący mający na celu usunięcie osadów korozji przy pH lekko zasadowym. Przy zastosowaniu ETI-911 Oxidant, roztwór ETI Cleaning and Gas-Freeing Solution usunie również siarczki żelaza przy zachowaniu neutralnego pH bez tworzenia siarkowodoru!!

ETI-927 EcoSolvent jest nietoksyczny, 100% biodegradowalny i niepalny. Wodne roztwory ETI-927 EcoSolvent są całkowicie niepalne.