NASZE USŁUGI / Czyszczenie w pozostałych gałęziach przemysłu

Czyszczenie z użyciem Inhibitora ETI 916

Usługi kwasowania wykonujemy na bazie UNIWERSALNEGO INHIBITORA KWAŚNEGO TRAWIENIA ETI-916. Inhibitor ten posiada szeroki zakres zastosowania. Zabezpiecza metale (w tym stal węglową i aluminium) przed korozją podczas procesu czyszczenia kwasem azotowym.

Może być stosowany z kwasami organicznymi i z nieorganicznymi. Zabezpiecza on metale (stal węglową , Al. , Cu, itp.) przed korozją podczas procesu czyszczenia.

ETI 916 zmniejsza szybkość korozji do poziomu poniżej 1mm/rok.

Posiadamy niezbędne aprobaty i badania dotyczące zastosowań UNIWERSALNEGO INHIBITORA KWAŚNEGO TRAWIENIA ETI-916.

Czyszczenie z użyciem Inhibitora ETI 916

Przykładowe zastosowania czyszczenia chemicznego

Czyszczenie wymienników płytowych

Czyszczenie chemiczne wymiennika A-250 firmy SeCeS-Pol Sp. z o.o. Gdańsk z zastosowaniem inhibitora kwaśnego trawienia ETI-916.

Płyty wymiennika ciepłej wody A-250 (wymiennik 97-io płytowy) przed czyszczeniem chemicznym. Płyty były zanieczyszczone głównie węglanem wapnia. Wymiennik zachował <10% przepływu.

Czyszczenie układu chłodzenia kadłubów silników elektrycznych

Chemiczne czyszczenie układu chłodzenia kadłubów silników elektrycznych z zastosowaniem Inhibitora Kwaśnego Trawienia ETI-916.
Kadłub silnika z niedrożnym układem chłodzenia zanieczyszczony głównie tlenkami żelaza (głownie magnetytem i hematytem) oraz pyłem węglowym i materiałami podsadzkowymi. Podstawowym środkiem używanym do udrażniania systemów chłodzenia jest inhibitor ETI-916 oraz odpowiednio dobrane środki chemiczne. Każdorazowy odbiór korpusów jest poprzedzony badaniem pojemności układu chłodzenia oraz wielkości przepływu wody. Usługę czyszczenia prowadzimy do chwili osiągnięcia parametrów zgodnych z DTR urządzenia. Po zakończeniu czyszczenia układ chłodzenia wodą jest pasywowany w celu zabezpieczenia przed korozją.

Czyszczenie wymienników rurowych

Czyszczenie chemiczne wymienników rurowych ciepła dla „Atlas CopCo”.
Na zdjęciach poniżej widać wymienniki będące elementami Kompresora ZR300-425. Wymienniki pracowały przez okres 4 lat- przestrzenie między rurowe zostały całkowicie „zaklejone” osadem. Po przeprowadzonym czyszczeniu chemicznym, wymiennik odzyskał 100 % sprawność w czasie 72 h.

Czyszczenie wymienników grafitowych

Czyszczenie chemiczne grafitowych wymienników ciepła typu RS i WT-RS firmy SGL CARBON GROUP DLA KGHM Polska Miedź SA.
Grafitowy wymiennik ciepła zanieczyszczony był osadami ciężkich metali oraz ich tlenkami.  Czas czyszczenia wymiennika typu WT-RS sugerowany przez wykonawcę tego urządzenia to ok. 120h. Rzeczywisty czas rozpuszczania osadu można skrócić do 12 h. Po zakończeniu chemicznego czyszczenia wymiennik odzyskał 100% sprawność.