NASZE USŁUGI / Czyszczenie w rafineriach i zakładach petrochemicznych

Opracowaliśmy najbezpieczniejszy i najbardziej wydajny proces dostępny dla większości wydziałów, począwszy od wstępnej destylacji wieżowo-rurowej, aż po końcowe ciężkie frakcje olejowe w oparciu o szeroki zakres zastosowanych technologii (fazy ciekłej, fazy parowej lub fazy mieszanej) oraz jednostopniowego procesu czyszczenia i neutralizacji wydziałów alkilacji HF / H2SO4.

U konkurencji, większość procesów czyszczenia chemicznego polega na trójfazowej procedurze wykorzystującej kilka stopni w celu usuwania poszczególnych czynników, przykładowo kwasów do usuwania kamienia, dodatkowego płukania w celu zobojętnienia a następnie płukanie środkami powierzchniowo czynnymi w celu usunięcia polimeru.

Nasz proces czyszczenia obejmuje jednofazowy etap neutralizacji i czyszczenia. Można to osiągnąć w większości przypadków w ciągu 48 godzin lub krócej. Wszystkie zaangażowane chemikalia są całkowicie niepalne, nie powodują korozji, są nietoksyczne i przyjazne dla środowiska.

Po zakończeniu tego jednofazowego procesu czyszczenia urządzenie jest gotowe do prac konserwacyjnych, w tym gotowe do otwarcia i wykonywania praca iskrzących (hot-work), bez dodatkowych czynności zabezpieczających i dodatkowego marnowania czasu. 

Zastosowanie naszego czyszczenia, skraca późniejszy proces konserwacji poprzez eliminację osadów i zagrożeń.

Proces EnvTech opiera się na wiedzy, doświadczeniu, środkach chemicznych i specjalistycznym sprzęcie, które wspólnie doprowadzają każdy projekt do pomyślnego zakończenia.

Przykłady urządzeń po zastosowaniu czyszczenia

Najważniejsze cechy charakteryzujące naszą technologię to:

  • Szybki i BEZPIECZNY proces neutralizacji instalacji poprzez zastosowanie silnych substancji buforujących
  • Oszczędności czasu potrzebnego na otwarcie urządzeń i kosztów z tym związanych poprzez usuniecie i neutralizację osadów i polimerów
  • Oszczędność czasu potrzebnego na czyszczenie i kosztów z tym związanych poprzez połączenie procesu czyszczenia z procesem neutralizacji
  • Produkt bezpieczny dla środowiska i zdrowia
  • Produkt nie powodujący korozji