NASZE USŁUGI / DEKONTAMINACJA

CO TO DEKONTAMINACJA?

Dekontaminacja ma za zadanie jedynie usunięcie lub dezaktywację szkodliwych dla ludzi i środowiska substancji z urządzenia lub instalacji, w celu przeprowadzenia bezpiecznego otwarcia oraz prac konserwacyjnych wewnątrz urządzenia.

CO TO DEKONTAMINACJA?
DEKONTAMINACJA A OSADY

DEKONTAMINACJA A OSADY

Dekontaminacja - w odróżnieniu od czyszczenia chemicznego - nie usuwa osadów ze ścianek urządzenia. Jednakże poprzez połączenie pary i odpowiednio dobranych dodatków do pary, poza dezaktywacją szkodliwych substancji, odtłuszcza również powierzchnie wewnętrzne i usuwa pozostałości olejów.  

KORZYŚCI Z DEKONTAMINACJI

Skrócenie czasu prac remontowych skutkuje wcześniejszym wznowieniem pracy urządzeń lub całych instalacji, co z kolei przekłada się na zmniejszenie straty spowodowanej wyłączeniem ich z procesu produkcji a wcześniejszy start oznacza zwiększenie ogólnej produkcji, znajdującej odzwierciedlenie w wynikach finansowych.

KORZYŚCI Z DEKONTAMINACJI
NA CZYM POLEGA DEKONTAMINACJA?

NA CZYM POLEGA DEKONTAMINACJA?

Opracowana przez EnvTech technologia ETI Cleaning & Gas Freeing Solution TM powstała z myślą o skróceniu czasu niezbędnego do przygotowania poszczególnych urządzeń bądź całych instalacji wynikającego z ich neutralizacji bądź dekontaminacji przed przystąpieniem do właściwych prac remontowych bądź inspekcyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO

Jednak najważniejszą cechą naszej technologii jest BEZPIECZEŃSTWO. W naszym przypadku skrócenie czasu potrzebnego na dekontaminację nie odbywa się kosztem powstania ryzyka na zdrowiu czy uszkodzenia instalacji. 

W wyniku dekontaminacji usuniemy z urządzenia / instalacji:

 • substancje piroforyczne
 • węglowodory
 • benzen
BEZPIECZEŃSTWO

Przykłady zastosowania technologii ETI Cleaning & Gas Freeing Solution TM w instalacjach i urządzeniach:

KOLUMNY ROZDZIELAJĄCE I ZBIORNIKI

 • Atmosferyczna Wieża Destylacyjna
 • Próżniowa Wieża Destylacyjna
 • Retorta koksownicza
 • Wieża Fluidalny kraking katalityczny (FKK)
 • Rozdzielacz (Stripper)
 • Zbiornik separacyjny
 • Hydrouzdatniacz
 • Instalacje Clausa
 • Instalacje Aminowania
 • Reforming Katalityczny
 • Izomeryzacja
 • Visbreaking
 • Reforming Parowy
 • i inne.

INSTALACJE UZDATNIAJĄCE

 • Absorber Amin
 • Regenerator Amin
 • Separator Amoniaku
 • Separator Siarkowodoru