HOU Scale Remover (ETI-980)

HOU Scale Remover (ETI-980) jest wykonany z mieszanki substancji chemicznych, które tworzą rozpuszczalne, złożone cząsteczki z jonami żelaza. ETI-980 został specjalnie opracowany do reagowania z siarczkiem żelaza (FeS) w postaci troilitu (obecnej w wypełnieniach strukturalnych lub demisterach; zazwyczaj przyjmuje heksagonalną symetrię), co oznacza ETI -980 rozpuści większość osadów powstałych w rafineriach.