EcoSolvent (ETI-927)

EcoSolvent (ETI-927) jest w 100% biodegradowalnym, niepalnym i nietoksycznym rozpuszczalnikiem sklasyfikowanym jako materiał spożywczy. ETI-927 w połączeniu z  naszą substancją buforującą Cleaning and Gas-Freeing Buffer (ETI-995) znacznie poprawia wydajność, pomagając rozerwać wiązania asfaltenowe, polimerowe i żywiczne, emulgując i bezpiecznie usuwając je z urządzenia. 

W przeciwieństwie do emulsji wytwarzanej przez produkty na bazie limonenu, emulsja stworzona przez EcoSolvent (ETI-927) jest łatwo rozkładana. Ten produkt może być stosowany podczas cyrkulacji roztworu lub równolegle z dekontaminacją w fazie gazowej.