NASZE produkty / Rozwiązania ETI

ETI Cleaning and Gas-Freeing Solution czyli jednoetapowe czyszczenie i neutralizacja

W ostatnich latach opracowaliśmy kilka nowych technologii chemicznych, dzięki którym czyszczenie chemiczne jest bardziej wydajne i bezpieczniejsze dla personelu i środowiska. 

W tym innowacyjne produkty i mieszanki do czyszczenia wielu rodzajów urządzeń do rafinacji i petrochemii.

ETI Cleaning and Gas-Freeing Solution czyli jednoetapowe czyszczenie i neutralizacja
01
Roztwór do czyszczenia
i neutralizacji wydziałów alkilacji

Neutralizuje kwas siarkowy kwasu fluorowodorowego (HF) lub siarkowego (H2SO4) i jednocześnie usuwa wszelkie zgorzeliny oraz polimery (ASO) powstałe w procesie alkilowania. 
(Oferowane w fazie ciekłej.)

02
Roztwór buforujący do neutralizacji kwaśnego
otoczenia i utleniania związków siarczkowych

Mieszanina związków chemicznych, która neutralizuje kwasy politionowe, utlenia związki siarczkowe. Bezpieczna do stosowania w przypadku stali austenistycznej – brak ryzyka pęknięć naprężeniowych (stress corrosion cracking SCC).
(Oferowane w fazie ciekłej.)

03
Roztwór do czyszczenia i neutralizacji
ciężkich frakcji olejowych

Mieszanina związków chemicznych, która usuwa asfalteny, gudron, olej ciężki, neutralizuje kwasy politionowe i odtłuszcza każdy rodzaj oleju.
(Oferowane w fazie ciekłej).

04
Roztwór
utleniający

Mieszanina związków chemicznych, która utlenia związki piroforyczne, benzen, siarkowodór i merkaptany w różnych miejscach rafinerii. 
(Oferowane w fazie ciekłej.)

05
Roztwór
do dekontaminacji

Mieszanina związków chemicznych, dodawana podczas parowania. Pozwala skrócić czas parowania do 12h przy całkowitej neutralizacji szkodliwych gazów, oraz wstępnym odtłuszczeniu. 
(Oferowane w fazie parowej).

06
Inhibitor do czyszczenia
kwasowego

Posiadamy liczne inhibitory niezbędne podczas czyszczenia z użyciem kwasów, w tym unikalny inhibitor do czyszczenia kwasem azotowym.
Oprócz gotowych rozwiązań, chętnie podejmiemy wyzwanie i opracujemy w naszych laboratoriach rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.