Vapor-X (ETI-900)

Vapor-X (ETI-900) to jeden z naszych najnowszych produktów, stosowany głównie do dekontaminacji w fazie gazowej lub wtrysku pary. Środek Vapor-X eliminuje gazy siarkowodoru, DGW, LZO i benzen. Proces z użyciem Vapor-X jest bezpieczny, skuteczny i znacznie zmniejsza ilość popłuczyn.

Vapor-X wymaga niewielkich zmian w pierwotnej procedurze zatrzymania i znacznie skraca czas wymagany podczas konwencjonalnego wyparowania urządzeń i późniejszych czynności konserwacyjnych. Vapor-X ma bardzo niski ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen) i może być stosowany w wielu zastosowaniach, szczególnie tam, gdzie cyrkulacja cieczą nie jest możliwa.