Oxidant (ETI-911)

W połączeniu z innymi produktami ETI Cleaning and Gas-Freeing Solution, Oxidant (ETI-911) pozwala na rozpuszczanie kamienia siarczkowego żelaza (pirosiarczki) w obojętnym pH. Eliminuje to powstawanie siarkowodoru (i towarzyszących mu zagrożeń) oraz reakcji egzotermicznych. Pirosiarczki są faktycznie usuwane w tym procesie. Zatem nie są one obecne w popłuczynach. 

Oksydant (ETI-911) usuwa również benzen i merkaptany eliminując je z obszaru roboczego oraz zużytego roztworu czyszczącego.