Cleaning and Gas-Freeing Buffer (ETI-995)

Cleaning and Gas-Freeing Buffer (ETI-995) wykorzystuje silny bufor 8,8 pH do neutralizacji kwasów politionowych w kontakcie, neutralizuje kwasy mineralne (tak silne jak kwas fluorowodorowy czy siarkowy) i reaguje z osadami pozostawionymi w układzie. Mieszanina powoduje również, że substancje piroforyczne są nieaktywne i oraz doskonale stabilizuje roztwór, aby nie doszło do niepożądanych reakcji. 

ETI-995 pozwala uniknąć potencjalnie wysokich współczynników korozji (ponieważ pH jest regulowane) i eliminuje ryzyko pozostawienia jakiegokolwiek obszaru z kwaśnym pH. Cleaning and Gas-Freeing Buffer (ETI-995) jest skuteczny, nietoksyczny, niepalny, 
nie jest niebezpieczny, nie powoduje korozji i jest przyjazny dla środowiska. Nie tworzy stabilnych emulsji.