NASZE USŁUGI / Gotowanie alkaiczne

Alkaliczne gotowanie – co to?

Jest to proces spulchniania osadów krzemianowych i siarczanowych za pomocą gorących roztworów zasad.

Alkaliczne gotowanie – co to?
Specyficzna dziedzina chemicznego czyszczenia

Specyficzna dziedzina chemicznego czyszczenia

Alkaliczne gotowanie jest specyficzną dziedziną chemicznego czyszczenia. Realizujemy ją analogicznie jak w przypadku chemicznego czyszczenia z zastosowaniem zainhibitowanych roztworów kwasów stosując jako środki czyszczące gorące roztwory zasad bądź soli.