Water Based Surfactant (ETI 929)

Water Based Circulation Surfactant (ETI-929) jest bardzo wydajnym i skutecznym dodatkiem stosowanym podczas cyrkulacji roztworu na bazie wody, w celu wzmocnienia emulsji w pewnych warunkach roboczych (temperatury i mieszanie). 

Dodatek ten ma doskonałe zdolności do dyspergowania w stanie stałym, ponieważ może być stosowany w stężeniu do 10 000 PPM (umożliwiając redukcję flokulacji nawet w trudnych warunkach).