Oil-Based Circulation Surfactant (ETI-926)

Oil-Based Circulation Surfactant (ETI-926) jest skutecznym środkiem powierzchniowo czynnym, dodawanym do roztworów olejowych, który zwiększa dyspersję asfaltenów i ciężkich pozostałości. 

Ze względu na swoją formę organiczną, ETI-926 można łatwo rozcieńczyć w zbiornikach ropy naftowej lub zbiornikach slopowych. Dodanie ETI-926 skróci również czas cyrkulacji oleju podczas normalnej procedury zatrzymania. Metoda ta zapewnia prawie całkowite odzyskanie zawartości węglowodorów, ponieważ dodatek środka powierzchniowo czynnego nie stabilizuje się. Surfaktant posiada doskonałe właściwości usuwania polimerów.